ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ – ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Κάποιες φορές οι εργασίες επισκευής, ανακαίνισης ή μετασκευής σε έναν χώρο μας αφήνει με ένα… βουνό άχρηστα υλικά (μπάζα και απορρίμματα), τα οποία είναι δύσκολο να απομακρύνουμε χωρίς επαγγελματική βοήθεια.

Μέσω της DOMO CARE μπορείτε να νοικιάσετε, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, κάδους (Containers) για να απομακρύνετε αυτά τα μπάζα και τα σκουπίδια που συσσωρεύτηκαν στον οικιακό ή επαγγελματικό σας χώρο. Μαζί με την προμήθεια του κάδου, η DOMO CARE, διαθέτει και το απαραίτητο εργατικό προσωπικό για τις εργασίες μεταφοράς των μπάζων στον κάδο.