ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Η μυοκτονία αφορά την εξόντωση τρωκτικών τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε χώρους που χρησιμοποιούνται και από τον άνθρωπο. Η δραστηριότητα των οικιακών ποντικών και αρουραίων είναι ιδιαίτερα βλαπτική για τις κατασκευές (δομικές ζημιές, βραχυκυκλώματα κλπ.), τις ζημιές που προκαλούν στα αποθηκευμένα τρόφιμα (κατά τον FAO σημειώνονται διεθνώς απώλειες της τάξης του 14% Μόλυνση αποθηκευμένων προϊόντων (διεθνώς απώλειες της τάξης του 14% από μόλυνση σε αποθηκευμένα προϊόντα), καθώς και για την δημόσια υγεία εξαιτίας των ασθενειών που μεταδίδουν (Λεπτοσπείρωση, Σαλμονέλωση, Αιμορραγικός πυρετός, Τύφος, Τοξοπλάσμωση, Πανούκλα, κ.λπ.).

Η εξόντωση τους είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία και ανάλογα με το είδος των τρωκτικών και το μέγεθος της εξάπλωσης, χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, που περιλαμβάνουν απολύμανση του χώρου, χρήση ειδικών παγίδων ή την χρήση χημικών τρωκτικοκτόνων.

Μπορούμε να σας απαλλάξουμε μόνιμα από έντομα και τρωκτικά τα οποία συχνάζουν ή φωλιάζουν σε εξωτερικούς χώρους ή έχουν εισβάλλει σε εσωτερικούς χώρους στην οικία ή την επιχείρησή σας. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται από την DOMO CARE είναι ακίνδυνα, άοσμα και μη πτητικά και φυσικά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασφαλή για τους ανθρώπους, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Όλες οι απεντομώσεις, μυοκτονίες και απολυμάνσεις διενεργούνται από πιστοποιημένο και έμπειρο προσωπικό. Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μόνιμα και εξασφαλίζουν τη ριζική καταπολέμηση των παρασίτων με τον πλέον ασφαλή τρόπο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ενδεικτικές εφαρμογές: ψεκασμός χαμηλής πίεσης, γέλη (gel) βραδείας δράσης για κατσαρίδες – μυρμήγκια, απωθητικά ερπετών, «κάπνισμα» εσωτερικών χώρων κ.α. Προσελκυστικά δολώματα τελευταίας γενιάς, απολύμανση χώρου για τρωκτικά.

Εκτός αυτών, η DOMO CARE δραστηριοποιείται και στην απολύμανση σκαφών, με τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού απολύμανσης απολυμάνσεων πριν τον απόπλου.

Στη συνέχεια μπορείτε να πληροφορηθείτε λεπτομερώς για τις μεθόδους εφαρμογής και τα παρασκευάσματα που χρησιμοποιούμε στις υπηρεσίες Απεντόμωσης και Μυοκτονίας.