ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα σας σε μηνιαία βάση εξασφαλίζει την ασφαλή και η ομαλή λειτουργία του, καθώς και την διατήρηση συνολικά της εγκατάστασης στο βέλτιστο λειτουργικό επίπεδο.

Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από αδειούχους συντηρητές και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα σας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το προσωπικό μας είναι πάντα στην διάθεση σας πρόθυμο να λύσει ακόμα και τις πιο εξεζητημένες περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στον ανελκυστήρα σας.

Με τη χρήση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων γίνεται καταγραφή του προγράμματος συντήρησης, βλαβών, επισκευών και γενικά διατηρούμε πλήρες ιστορικό για κάθε ανελκυστήρα.

Παρέχεται πλήρης φάκελος και όλα τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία πιστοποιητικά.