ΣΤΟΧΟΙ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Οι στόχοι της DOMO CARE

Από την αρχή της λειτουργίας μας, το 1994, θέσαμε κάποιους στόχους, οι οποίοι σταδιακά κατακτούνται και αντικαθίστανται από άλλους. Για εμάς ο πήχης ανεβαίνει συνεχώς, όπως ανεβαίνει ο αριθμός και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, και οι απαιτήσεις των πελατών μας.

Aφετηρίες συνεργασίας:

Γρήγορος έλεγχος: καλύπτει τις μεθόδους και τον έλεγχο βάσει διαδικασιών των ουσιωδών πτυχών του οργανισμού σας, με στόχο τον εντοπισμό των βασικών δυνατοτήτων. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε έως 1-2 εβδομάδες (εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του έργου).

Δέουσα επιμέλεια: οι ειδικοί μας χρησιμοποιούν τα «εργαλεία» τους για να φτάσουν στο «κάτω μέρος» των εμπορικών και τεχνικών δεδομένων του οργανισμού σας. Μπορείτε να καθορίσετε το επίπεδο λεπτομέρειας αυτής της εργασίας. Θα σας δώσουμε την κλίμακα χρόνου.

Μελέτη σκοπιμότητας: Αναφέρουμε λεπτομερώς το δυναμικό της συγκεκριμένης περίπτωσής σας και πώς να αυξήσετε αυτό το δυναμικό, ποιες ευκαιρίες και ποιοι κίνδυνοι εμπλέκονται και ποιο είναι το σωστό χρονοδιάγραμμα για τον οργανισμό σας. Αυτό το καθήκον είναι διαφορετικό για κάθε οργανισμό. οι μέθοδοι και οι διαδικασίες μας επιτρέπουν γενικά την ολοκλήρωση μίας στοχευμένης κλίμακας μείωσης κόστους – υπηρεσιών που είναι χρησιμότερες στον οργανισμό σας εντός τριών μηνών (cost reduction).

Σήμερα, η εταιρεία μας, έχει προσηλωθεί στην κατάκτηση των κάτωθι στόχων: