ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HOUSEKEEPING | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Το τμήμα του House Keeping έχει πρωταρχικό ρόλο στη λειτουργία ενός ξενοδοχείου, καθώς σχετίζεται με την καθολική εικόνα του, που περιλαμβάνει την καθαριότητα και την αισθητική, τόσο των δωματίων, όσο και των κοινοχρήστων χώρων. Η σημασία του House Keeping στο ξενοδοχείο υποδηλώνει την άνετη διαμονή των πελατών, την καθαριότητα και την υγιεινή, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την καλαισθησία. Το House Keeping αποτελεί ένα από τμήματα που επηρεάζει καθοριστικά την εμπειρία του επισκέπτη και κατ’ επέκταση τις κριτικές (reviews), οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κόρον σήμερα για την αξιολόγηση ενός ξενοδοχείου.

Το House Keeping Outsourcing αποτελεί πλέον μια κοινή πρακτική για ξενοδοχεία διεθνώς. Η DOMO CARE ακολουθώντας τις εξελίξεις στον κλάδο, δημιουργεί μια βιώσιμη στρατηγικά επιχειρηματική σχέση με τους διαχειριστές των ξενοδοχείων, η οποία βασίζεται στα βέλτιστα οικονομικά και ποιοτικά αποτελέσματα, στοχεύοντας στην υποστήριξη μιας επωφελούς για όλους συνεργασίας.

Απευθυνόμενοι σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, η DOMO CARE είναι ο πιο κατάλληλος εξωτερικός συνεργάτης που θα αναλάβει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, βασικές ή βοηθητικές, προκειμένου μέσω εξειδικευμένων διαδικασιών, αυστηρών οδηγιών υγιεινής και ασφάλειας, να διεκπεραιώσει τις λειτουργίες αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στην DOMO CARE, μέσω της παροχής υπηρεσιών House Keeping, προσθέτουμε στον επαγγελματισμό της ξενοδοχειακής επιχείρησης, με την υψηλή αποδοτικότητα που μπορεί να προσφέρει μια εξειδικευμένη οutsourcing υπηρεσία, στοχεύοντας σε καλύτερες σχέσεις κόστους-οφέλους για τον πελάτη. Η DOMO CARE, με ιδιαίτερη εμπειρία στον κλάδο του outsourcing, εξασφαλίζει στους πελάτες της επαγγελματική συνέπεια, μείωση κόστους, αίσθημα ικανοποίησης και εμπιστοσύνη.

Η DOMO CARE ανέπτυξε ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών που απευθύνονται αποκλειστικά σε ξενοδοχειακές μονάδες σε πανελλαδικό επίπεδο. Συγκεκριμένα:

Απαραίτητα κριτήρια επιλογής του προσωπικού για την DOMO CARE είναι η περιποιημένη εμφάνιση, η προσωπική υγιεινή, η τιμιότητα, η ευγένεια, η διακριτικότητα, η έμφαση στη λεπτομέρεια, η φυσική κατάσταση και η προθυμία συνεργασίας. Απαραίτητο δε συστατικό της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας House Keeping, είναι η ομαλή συνεργασία και επικοινωνία με τις υπόλοιπες διευθύνσεις του ξενοδοχείου.