ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Πολλές φορές η πρώτη εγκατάσταση σε έναν επαγγελματικό χώρο δεν είναι και η πιο εύκολη υπόθεση. Ο αρχικός καθαρισμός είναι ένα σημαντικό στάδιο στις υπόθεση του καθαρισμού διότι η χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού, η έλλειψη εμπειρίας, αλλά και η μη σωστή επιλογή ή εφαρμογή των προϊόντων καθαρισμού, μπορεί να δημιουργήσει αστοχίες και φθορές, που δύσκολα διορθώνονται με αποτέλεσμα να επιφέρει ζημιά σε ένα κτίριο. 

Η DOMO CARE αναλαμβάνει υπεύθυνα να σας παραδώσει τον χώρο καθαρό, ελεγμένο από άποψης υγιεινής και ασφάλειας, απαλλαγμένο από κάθε προϋπάρχον αντικείμενο ή στοιχείο που εσείς δεν επιθυμείτε, εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας. Τα πλήρη, πολυπρόσωπα συνεργεία μας και ο επαγγελματισμός που χαρακτηρίζει κάθε μας υπηρεσία, εγγυώνται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πλέον ανταγωνιστική τιμή της αγοράς.

Στην DOMO CARE διαθέτουμε σύγχρονο, πιστοποιημένο μηχανολογικό εξοπλισμό, εργαλεία και εγκεκριμένα ασφαλή προϊόντα καθαρισμού, καθώς και έμπειρο προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο προκειμένου να φέρει έγκαιρα εις πέρας την οποιαδήποτε εφαρμογή καθαρισμού σε οποιαδήποτε επιφάνεια – όσο ευαίσθητη και αν είναι.