ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Η δημόσια εικόνα μιας επιχείρησης συχνά συνδέεται με την εξωτερική όψη του κτιρίου όπου εδρεύει. Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων και άλλων στοιχείων κάλυψης αναδεικνύει την αισθητική του κτιρίου, συμβάλλει στην συντήρηση και μειώνει τη φθορά και το κόστος αντικατάστασης των ανωτέρω υλικών.

Στο στόλο των οχημάτων που χρησιμοποιεί η DOMO CARE περιλαμβάνονται και ειδικά οχήματα (καλαθοφόρα, με πτυσσόμενες σκάλες, κ.ά.) για το καθαρισμό υαλοπινάκων προσόψεων κτιρίων. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού σε πολυώροφα κτίρια και σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση. Οι εργασίες γίνονται με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Εκτός του καθαρισμού των υαλοπινάκων μπορεί να γίνει και αφαίρεση Graffiti, αυτοκόλλητων ταινιών και μεμβρανών, χρωμάτων, κ.λπ.