ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Η τακτική συντήρηση του λεβητοστασίου μας εξοικονομεί χρήματα.

Η ετήσια συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη και υποχρεωτική από την Ελληνική νομοθεσία και σε όλες τις περιπτώσεις, το κόστος μιας τέτοιας εργασίας είναι μικρότερο της επιβάρυνσης από την αυξημένη κατανάλωση ενός ασυντήρητου λεβητοστασίου.

Επιπλέον με την ετήσια συντήρηση καλύπτονται και οι προδιαγραφές συντήρησης των κατασκευαστών, καθώς ελαχιστοποιείται η περίπτωση βλάβης ή φθοράς των μηχανημάτων.

Το κέντρο παραγωγής θερμότητας (λεβητοστάσιο) θα πρέπει να συντηρείτε από αδειούχο τεχνικό, με την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού ΠΕΡΠΑ, προκειμένου να επαναλειτουργήσει με οικονομία, ασφάλεια και μειωμένη ρύπανση τόσο για εμάς όσο και για το περιβάλλον.

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα και υπηρεσίες διαχείρισης λειτουργίας, εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, παρέχοντας αξιόπιστες ποιοτικές και οικονομικές λύσεις θέρμανσης και αυτοματισμού.

Οι μετρήσεις, αναλύσεις και ρυθμίσεις στο λεβητοστάσιο γίνονται με τον πλέον αξιόπιστο εξοπλισμό μας, ενώ με το πέρας των εργασιών εκδίδεται φύλλο ελέγχου ΠΕΡΠΑ, που αναγράφει αναλυτικά τις μετρήσεις καθώς και τον βαθμό απόδοσης.