ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Μετά την εγκατάσταση του Πυροσβεστικού σας δικτύου, αναλαμβάνουμε την τακτική του επιθεώρηση και συντήρηση του αντλητικού συγκροτήματος, ώστε ο εξοπλισμός σας να είναι πάντοτε έτοιμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας. Επιπλέον, μπορούμε να επισκευάσουμε τυχόν ζημιές ή να εκσυγχρονίσουμε το ήδη υπάρχον δίκτυο.