ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Η DOMO CARE, παρέχει ειδικευμένο προσωπικό για υπηρεσίες συντήρησης ή επέμβασης για εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικού ή υδραυλικού ενδιαφέροντος και πάσα μορφής τεχνικές εργασίες με ένα πλήθος ειδικοτήτων με γνώμονα την ποιοτική παράδοση του έργου και την επαγγελματική σας αντιμετώπιση σε κάθε φάση του.