ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Πολλές φορές η εύρεση διαχειριστή σε πολυκατοικίες αλλά και σε κτίρια γραφείων όπου συστεγάζονται πολλές εταιρείες δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η DOMO CARE αναλαμβάνει τον καταμερισμό των εξόδων και την έκδοση των κοινοχρήστων σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Δείτε τις κοστολογήσεις στην αγορά και στη συνέχεια συγκρίνετε με τις δικές μας προσφορές.

Επιπλέον, αν χρειάζεστε πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να εξασφαλίζει τον οικονομικότερο προμηθευτή αφού έχει ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή της έρευνα αγοράς για τα πετρελαιοειδή.