ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Η DOMO CARE, παρέχει μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο ειδικότητες τεχνικών όπως ηλεκτρολόγους όλων των κατηγοριών (6η τάξης), υδραυλικούς και μηχανικούς έργων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας υφίσταται ανταγωνιστικός τιμοκατάλογος επισκέψεων για την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης ή εκτίμησης αναγκών. Όλοι μας οι συνεργάτες είναι πτυχιούχοι και πιστοποιημένοι από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.