ΠΑΡΟΧΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.618/43/ΦΕΚ52/2005 και την 17230/671/ΦΕΚ1218/2005 τροποποίησή της, η συντήρηση των φορητών αλλά και τροχήλατων, οροφής ή άλλης μορφής πυροσβεστικών σας μέσων, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Το πλήρως εγκεκριμένο εργαστήριό μας, η πολυετή εμπειρία μας και το εκπαιδευμένο προσωπικό μας, εγγυώνται τον λεπτομερή έλεγχο του εξοπλισμού σας και σας τον παραδίδουν έτοιμο, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ελέγχου και καλής λειτουργίας.