ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Η επεμβατική συντήρηση περιλαμβάνει επεμβάσεις στο υλικό του αντικειμένου που σκοπό τους έχουν να επιβραδύνουν τη διαδικασία φθοράς του αλλά και να αποκαταστήσουν τη μορφή του. Η αποκατάσταση της μορφής του αντικειμένου, η αισθητική αποκατάσταση, γίνεται χωρίς να θίγεται η αισθητική, ιστορική ή δομική ακεραιότητά του. Η επεμβατική συντήρηση περιλαμβάνει πλήθος διαδικασιών ανάλογα με το είδος του αντικειμένου και την κατάσταση διατήρησής του. Οι σωστικές επεμβάσεις είναι επεμβάσεις που γίνονται στο αντικείμενο προκειμένου να διασωθεί όταν δεν υπάρχει χρόνος για συστηματική συντήρηση ή όταν χρειάζεται να προστατευτεί από επεμβάσεις που γίνονται κοντά του και που υπάρχει κίνδυνος να το επηρεάσουν, όταν ο χώρος που βρίσκεται το αντικείμενο πρόκειται να καταστραφεί κ.ά.