ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ & Η/Ζ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

Η ανάγκη για την κατασκευή ενός Υποσταθμού Μ.Τ. παρουσιάζεται όταν οι απαιτήσεις ισχύος ενός καταναλωτή ξεπερνούν τα 135kVA που είναι η μεγαλύτερη παροχή Χαμηλής τάσης που προσφέρει η ΔΕΗ. Τότε ο πελάτης πρέπει να κατασκευάσει δικό του Υποσταθμό με παροχή Μέσης τάσης 20kV από την ΔΕΗ σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες αυτής.

Οι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης έχουν νευραλγική σημασία στα ηλεκτρικά δίκτυα διανομής καθώς είναι τα σημεία η Μέση Τάση του δικτύου ΔΕΗ μετασχηματίζεται από τα 20,15 ή 6,6kV σε Χαμηλή Τάση 400/230V για χρήση σε βιομηχανικούς ή οικιακούς καταναλωτές. 

Στα έργα που αναλαμβάνουμε χρησιμοποιούμε υλικά γνωστών Ευρωπαϊκών οίκων με τους οποίους έχουμε άμεση συνεργασία εξασφαλίζοντας γρήγορη παράδοση των εγκαταστάσεων, απόλυτη συμβατότητα του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και αξιόπιστο τελικό αποτέλεσμα.

Την συντήρηση αναλαμβάνουν τα έμπειρα συνεργεία μας που στελεχώνονται από άρτια  εκπαιδευμένους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους και Μηχανικούς και έχουν την τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση και του πιο απαιτητικού έργου.

Επίσης αναλαμβάνουμε την συντήρηση Υποσταθμών Μ.Τ., αναβάθμιση-επαύξηση ισχύος, επισκευή σε πελάτες σε όλη την Ελλάδα.