ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Προσβολές εντός φάσματος κάλυψης

Προσβολές εκτός φάσματος κάλυψης

Ασφάλεια εφαρμογών

Όλες οι εφαρμογές από τα εξειδικευμένα συνεργεία της DOMO CARE εκτελούνται με σκευάσματα άοσμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με όλες τις υποδείξεις που ορίζουν τα δελτία ασφαλείας αυτών (MSDS), τις απαιτήσεις που ορίζει το σύστημα διασφάλισης υγιεινής (HACCP) και τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό (MAΠ). 

Πριν από κάθε προγραμματισμένη εφαρμογή προηγείται συνεννόηση μεταξύ της αρμόδιας διεύθυνσης του πελάτη και του τμήματος προγραμματισμού της DOMO CARE, για τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που πρέπει να παρθούν για την προστασία των εργαζομένων.