ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

H εκτίμηση κινδύνου είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, που προκύπτουν από υπαρκτούς κινδύνους (πηγές κινδύνου). Πρόκειται για μια συστηματική εξέταση όλων των πτυχών της εργασίας, η οποία μελετά:

Η DOMO CARE, παρέχει ειδική ομάδα ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνου και ακολούθως προχωράει άμεσα στην συγγραφή μελέτης κινδύνου σε τεύχος, προσαρμοσμένης στα μέτρα και τις ανάγκες σας.