ΙΣΤΟΡΙΚΟ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Η DOMO CARE ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1994, παρέχοντας υπηρεσίες καθαρισμού. Συγκεκριμένα παρείχε υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και περιβαλλόντων χώρων, αρχικού & γενικού καθαρισμού οικιών, και καθαρισμού επαγγελματικών χώρων (εμπορικών κέντρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καταστημάτων, ξενοδοχείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σχολείων κ.λπ.). Το πελατολόγιο της εταιρείας επεκτεινόταν διαρκώς και οι απαιτήσεις των πελατών αυξάνονταν και διαφοροποιούνταν από τις υπηρεσίες καθαρισμού. Έτσι, το 2009, η DOMO CARE αποφάσισε να επεκταθεί, διευρύνοντας το φάσμα των υπηρεσιών που παρείχε. Στρεφόμενη πλέον στο Facility Management, διαπίστωσε πως για να είναι ανταγωνιστική έπρεπε να παρέχει καθετοποιημένα πακέτα υπηρεσιών, κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Έτσι, βοηθούμενη και από την εμπειρία που είχε συσσωρεύσει από την μέχρι τότε επιτυχημένη λειτουργία της, περιέλαβε στο πεδίο των δραστηριοτήτων της και τις κάτωθι υπηρεσίες:

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται συνάδουν απολύτως με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εξάλλου η DOMO CARE έχει πιστοποιηθεί από την TUV HELLAS - TUV NORD, περί συμμόρφωσης με τα πρότυπα: ΕΝ ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 Τεχνολογία Πληροφοριών – Τεχνικές Ασφάλειας – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, 14001:2015 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και 45001:2018 Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

Η έδρα της DOMO CARE βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο στην οδό Αχιλλέως 78. Η εταιρεία διαθέτει τον απαραίτητο επαγγελματικό εξοπλισμό για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και άριστα εκπαιδευμένο, έμπειρο προσωπικό.