ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ PARKING | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Ο καθαρισμός χώρων Parking παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα, αφού ο χώρος βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία, οπότε το πλάνο καθαρισμού χρειάζεται καλή οργάνωση, οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να είναι σύντομες και αποτελεσματικές, και ο εξοπλισμός εξειδικευμένος.

Η DOMO CARE διαθέτει ειδικά επαγγελματικά αυτόματα μηχανήματα πλύσεως-στεγνώσεως, τα οποία παρέχουν γρήγορο και εύκολο καθαρισμό εκτεταμένων δαπέδων, όπως αυτών ενός Parking. Φυσικά, σε ένα Parking, οι υπηρεσίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στα δάπεδα, αλλά περιλαμβάνουν και τον καθαρισμό τοίχων, ραμπών, κάθε είδους σωληνώσεων (π.χ. εξαερισμού, δικτύων) που πιθανόν να υφίστανται, και κάθε άλλου στοιχείου που επιθυμεί ο πελάτης.