ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Οι σημερινές εταιρείες χρειάζονται στρατηγικές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για τη βελτιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων και των συνθηκών των κτιρίων και των ακινήτων για να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές επιδόσεις. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν μια εταιρεία λειτουργεί εντός μιας στενής ζώνης ρυθμιστικών προτύπων, όταν πρέπει να ανταποκρίνεται στα αυστηρά πρότυπα υγιεινής και όταν ο κακός καθαρισμός και συντήρηση μπορεί να διαταράξει τις λειτουργίες.

Υπάρχει ανάγκη για ένα αποτελεσματικό και αποτελεσματικό περιβάλλον εργασίας. Τα αποτελεσματικά περιβάλλοντα εργασίας μειώνουν την ενέργεια, το νερό και τα απόβλητα και το αποτύπωμα άνθρακα μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο. Οι αποδοτικοί χώροι εργασίας μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα της εργασίας των εργαζομένων μέσω της δημιουργίας ασφαλούς, θερμού, ελαφρού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος εργασίας.

Χρησιμοποιούμε δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία σας και τα συνδυάζουμε με δεδομένα από εκατοντάδες παρόμοιες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του κλάδου μας. Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά από ολοκληρωμένες και συμπληρωματικές λύσεις για εργασίες κατασκευής, συντήρησης, βελτιστοποίησης και διαχείρισης κύκλου ζωής περιουσιακών στοιχείων. Αλλά το πιο σημαντικό, οι λύσεις μας παρέχονται από ειδικούς εκπαιδευμένους στην υποστήριξη του ακριβούς σας τύπου επιχείρησης. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εργαζόμενοι μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι και αφοσιωμένοι επαγγελματίες.

Αποσκοπώντας στη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του κτιρίου σας, αλλά και στην ελαχιστοποίηση των εμφανιζόμενων βλαβών, η DOMO CARE οργάνωσε και παρέχει ολοκληρωμένες και καθετοποιημένες υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων.

Η DOMO CARE ενσωμάτωσε στο ανθρώπινο δυναμικό της, έμπειρους ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς, ψυκτικούς, υδραυλικούς και άλλες ειδικότητες, οι οποίοι είναι σε θέση να αναλάβουν την συντήρηση του κτιριακού χώρου σας αλλά και να παρέμβουν άμεσα σε κάθε έκτακτη περίπτωση.

Η ομάδα εργασίας της DOMO CARE διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνική κατάρτιση, ώστε να μπορεί να επιλύει κάθε τεχνικό ζήτημα που προκύπτει, ενώ το εμπλεκόμενο προσωπικό έχει εκπαιδευτεί για το συγκεκριμένο σκοπό λειτουργώντας μέσα από τα πρότυπα: ΕΝ ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 Τεχνολογία Πληροφοριών – Τεχνικές Ασφάλειας – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, 14001:2015 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και 18001:2007/BS OHSAS 18001:2007 Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, με άρτια οργάνωση και γνώμονα την ασφάλεια.

Η DOMO CARE θέλοντας να χτίσει μία ισχυρή και αμοιβαίας εμπιστοσύνης επαγγελματική σχέση με τους πελάτες της, χρησιμοποιεί βάση CMMS για να κρατά και ηλεκτρονικό αρχείο για τον κάθε πελάτη με το ιστορικό για τις επεμβάσεις και συντηρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Η τεχνική συντήρηση και διαχείριση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που μπορεί να εφαρμοστεί σε κτίρια γραφείων, εμπορικά συγκροτήματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, βιομηχανικά κτίρια,, αλλά και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις όπως βιομηχανικής ψύξης, υποδομές Logistics, κ.ά.