ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Αναλαμβάνουμε με ευθύνη όλα τα στάδια της μετεγκατάστασης, για επιχειρήσεις και οικίες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με ένα σύνολο διαδικασιών διασφάλισης του αποτελέσματος από την επιθεώρηση και τον προγραμματισμό μέχρι τη φόρτωση, τη μεταφορά και τον εκτελωνισμό, εφόσον απαιτείται, σεβόμενοι πάντα το χρονοδιάγραμμα που καθορίζουμε από κοινού.

Βασικές διαδικασίες: